เกี่ยวกับเรา

Brainergy was established in December 2018 as a subsidiary of Benchachinda Group To facilitate Thai Corporates cope with digital disruption. Brainergy will be the business facilitator monetizing digital technologies.

เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนธันวาคม 2561 โดยมุ่งหวังเพื่อช่วยให้องค์การของประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลในการทำงานและขยายโอกาสในการทำธุรกิจผ่านระบบดิจิตอลด้วย Brainergy เป็นบริษัทในเครือของเบญจจินดาผู้พัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารไทยมามากกว่า 50 ปี ทำให้ Brainergy สามารถนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิตอลมาตอบโจทย์และเข้าใจการทำงานของธุรกิจไทยได้อย่างเหมาะสม
vission

VISION

The Business facilitator portal
that customers advocate

mission

MISSION

Digitally drive client growth through
our best facilities

Product & Service

FAQs