Knowledge center

Home Knowledge center

เกร็ดความรู้

Mobile Office ไม่ว่าที่ไหนก็เป็นที่ทำงานได้

By.ADMIN 591

   ในยุคที่ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี รวมไปถึงวิถีชีวิตรูปแบบการทำงาน ทำให้องค์กรต่างๆต้องปรับตัวเพื่อให้ทันและเตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ยุค Digital อย่างแท้จริง ทำให้เกิดรูปแบบการทำงานแบบใหม่ในยุคดิจิตอลที่คนทำงานสามารถติดต่อสื่อสารกัน ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการทำงานแบบนี้เริ่มเป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับเพิ่มมากขึ้น Mobile Office จึงเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พักหลังคนส่วนใหญ่เริ่มหันมาสนใจและเป็นนิยมมากขึ้นเรื่อย เห็นตัวอย่างได้จาก บริษัทสื่อสารทางเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตชื่อดังอย่าง Skype เองได้จัดทำสำรวจแนวโน้มของการทำงานที่บ้านจากคนทำงานกว่า 1,000 คนจาก 500 บริษัทในทุกขนาดในอเมริกา พบว่า การทำงานจากนอกที่ทำงานหรือทำงานจากที่บ้านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนจะกลายเป็นเรื่องปกติในสังคมการทำงานในต่างประเทศแล้ว ตัวเลขเชิงสถิติจากผลการสำรวจมีความน่าสนใจซึ่งสะท้อนแนวโน้มรูปแบบการทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี การสำรวจพบว่ามากกว่า 62 เปอร์เซ็นต์ของ 500 บริษัทได้มีนโยบายให้พนักงานทำงานจากที่บ้านได้ ในขณะที่ราว 34 เปอร์เซ็นต์ได้เริ่มให้พนักงานทำงานจากข้างนอกออฟฟิศบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งการให้พนักงานสามารถทำงานจากที่บ้านหรือจากที่ไหนก็ได้นอกที่ทำงานนั้นมีส่วนทำให้พนักงานมีความสามารถในการทำงานเพิ่มขึ้น

      ทาง Brainergy จึงได้พัฒนาระบบเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรขึ้นมามีชื่อว่า SMART people เพื่อช่วยสนับสนุนการใช้งานแบบระบบ Mobile Solution และ การทำงานแบบ Mobile Working

ระบบ SMART people สามารถรองรับการใช้งานในด้าน

  • การบันทึกประวัติการเข้างานส่วนบุคคล Personnel Attendance

รองรับการทำงานแบบส่วนบุคคลด้วย Mobile Application ที่สามารถทำงานได้ทั้ง Android และ IOS โดยผู้ใช้งานแต่ละท่าน สามารถ download application เพื่อมาใช้งานโดย Application name สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามชื่อขององค์การที่ต้องการ สามารถ Check-in/out เวลาเข้า ออกงาน โดยกำหนดจุดสำหรับการเข้างานได้มากกว่า 1 จุด ซึ่งทำงานร่วมกับ Google MAP กำหนด Latitude/ Longitude รวมไปถึงกำหนดรัศมีของพื้นที่ทำงาน

  • การสื่อสารภายในองค์การ

ทุกคนสามารถรับข้อมูล ข่าวสาร หรือประกาศต่างๆขององค์กรผ่านทาง Mobile Application เพื่อลดปัญหาการเข้าไม่ถึงข้อมูลและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในเรื่องนั้นๆ อีกทั้งเป็นช่องทางที่สะดวกและง่ายต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลกับองค์กร

  • บริหารจัดการข้อมูลพร้อมดูข้อมูลแบบ Real time

ระบบ SMART people รองรับการทำงานแบบ Real time หากมีการส่งคำร้องขอลา หรือขอทำงานล่วงเวลา หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาสามารถอนุมัติได้ทันที หรือจะเป็นการเรียกดูข้อมูลแบบย้อนหลัง เพื่อนำมาประเมินผล หรือดูเรื่องการพัฒนาตัวบุคคลได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งตอบโจทย์รูปแบบ Mobile Office ในยุค 4.0

 

 ...
Paperless Office เตรียมความพร้อมสู่สังคมไร้กระดาษ...
07 March 2019
...
Mobile Office ไม่ว่าที่ไหนก็เป็นที่ทำงานได้...
07 March 2019