Community

Home News & Activity

VST ECS X BRAINERGY สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice and e-Receipt)

267


“เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด โดยคุณปกาสิต วัฒนา กรรมการผู้จัดการ, ได้รับเกียรติ จาก คุณอรุรัตน์ พัฒนะวิชัย ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ

ในหัวข้อ "e-Tax Invoice ธุรกิจของคุณพร้อมเปลี่ยนแปลงหรือยัง!!!" ณ ห้องประชุมไชน่า อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

โดยรายละเอียดเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจถึงบริการ E-Tax invoice/E-Receipt

การเตรียมความพร้อมเมื่อต้องการเริ่มใช้บริการ และ ให้คำแนะนำ ตอบคำถามในข้อสงสัยต่าง ๆ กับผู้เข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ และ เจ้าหน้าที่การเงิน เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง”...
Brainergy เข้าร่วมงาน Powering Digital Thailand 2021 เมื่อวั...
09 December 2020
...
VST ECS X BRAINERGY สัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการจ...
09 December 2020
...
Brainergy เข้าร่วมสุดยอดงาน Tech Conference ระดับแนวหน้าของเ...
09 July 2019